Bitcoin指数:0.00 上证指数:0.00

【重要】关于更换比特币充币地址的公告

来源: btc-q 发布时间: 2017-01-05 17:00:18

尊敬的BTC-Q用户:

        您好!

        为了调整本站的比特币安全策略布局,我们决定将于今日(8月12日)18:00开始,更换全站的比特币充币地址,请您再充值比特币时到充币页面获取新的充币地址。

        请您务必注意,以免给您的充值造成不便!

        如果您操作失误,充值到了老的地址,请联系在线客服人工确认入账。


BTC-Q

2016年8月12日